top of page

HUSBANKFINANSIERING

 

13 av de 14 boligene i Steinbruddet Panorama, trinn 1, selges med mulighet for lån fra Husbanken.

 

Lån gis på 85 % av salgsprisen pr bolig som følger:

 

Selger kan bistå kjøper med å søke om lån i Husbanken når kjøpekontrakt er inngått. Det vises til vedlagte søknadsskjema «Søknad om lån – personkunder HB 7.S.19». Vedtak om lån vil bli gjort så fremst Husbanken godkjenner kjøperen som låntaker.

 

Husbanken gir lån med inntil 30 års nedbetalingstid. Flytende rente pr. april 2021 i Husbanken er ca. 0,81 %. Husbanken gir også mulighet til å binde renten på 3, 5, 10 eller 20 år. Pr mars 2021 var disse fastrentetilbudene i Husbanken mellom ca 1,1 % og 1,9 % avhengig av lengden på rentebindingen.

 

For eksempel vil kjøp av bolig til kr. 3.700.000,- med lånesum 3.145.000,- gi med 30 års annuitetslån og flytende rente 0,81 % gi en månedskostnad på renter/avdrag på kr. 9.903,- Ved valg av 5-års fastrente som pr april 2021 er ca 1,5 %, vil dette gi en månedskostnad på kr. 10.615,-

Nærmere informasjon om Husbankens betingelser kan ses på www.husbanken.no

Du kan laste ned søknadsskjema for lån i husbanken her

HusbankExcelOversikt_mars22.jpg
bottom of page