top of page
TopPic_ZoomOutFront.png

STEINBRUDDET PANORAMA

Innbydende selveierleiligheter Takterrasse - Innglasset balkong - Utsikt - Garasjeanlegg 

Vi har gleden av å presentere byggetrinn 1 i Steinbruddet Panorama

- 14 nye lekre leiligheter med sentrumsnær og attraktiv beliggenhet på Sortland!

 

Leilighetene får moderne standard med alt det man forventer å finne i en ny leilighet

og leveres med tidsriktige overflater, løsninger og innredninger.

 

Fra felles takterrasse kan man nyte den nydelige panoramautsikten over hele byen

med gode solforhold. 

PROSJEKTBESKRIVELSE/ BELIGGENHET

Prosjektet Steinbruddet Panorama ligger like vest for Sortland sentrum med gangavstand til det aller meste. Leilighetene får moderne standard med alt det man forventer å finne i en ny leilighet og leveres med tidsriktige overflater, løsninger og innredninger. Flott utsikt over den blå byen, Sortlandsundet og mot Andøya i Nord.

 

Alle leilighetene får innglasset balkong eller vinterhage med en tilnærmet 100% åpningsbar løsning, hvis man ønsker å slippe sommeren inn. Felles takterrasse med en utsikt de færreste får oppleve. 
Garasjeplass i parkeringskjeller er også en mulighet. Pent opparbeidede utearealer med grøntarealer, lune kroker og lekeplass for store og små.


Byggetrinn 1 av Steinbruddet Panorama ligger i fremste rekke av bebyggelsen, i bygningen lengst mot nord og består av 14 enheter fra 73 til 139 kvm bruksareal.

Prisene vil ligge fra kr 3 150 000,- til kr 7 100 000,-
Se vedlagte tegninger og prisliste for nærmere info om arealer og priser.

 

Tillegg for parkeringsplass i byggets garasjeanlegg er kr 200 000,-  pr. leilighet.

 

ADRESSE
Kirkåsveien, 8402 Sortland

 

REGISTERBETEGNELSE
Arealene som vil utskilles fra dagens gnr. 15, bnr. 36 vil få egne gnr og bnr. når 
fradelingen er gjennomført. Hver leilighet vil motta eget matrikkelnummer, på 
felles tomt. 

 

AREAL
Arealberegningene er foretatt av arkitekt/ utbygger og er oppmålt etter vedlagte 
tegninger datert 25.01.2021.

 

Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Kjøper må akseptere mindre justeringer av oppgitte arealer, samt at det kan bli 
foretatt mindre endringer som følge av pålegg i forbindelse med byggetillatelsen,

optimalisering av sjakter og kanaler etc. Dette utløser ingen prisendring.

 

INNHOLD
Alle leilighetene vil inneholde entré, stue/ kjøkken, bad, soverom og bod/ 
vaskerom. Antall soverom og antall bad varierer fra leilighet til leilighet. 

 

Fra nettannonsen kan du trykke deg inn på hver enkelt leilighet for å se 
innholdet i disse. De ulike leiligheter fremkommer også lengre bak i denne 
salgsoppgaven, fra side 16-19. 

 

I utgangspunktet leveres leilighetene med bod, men boden kan som tilvalg 
endres til vaskerom. 

 

STANDARD
Leilighetene leveres med en moderne utforming og standard. Det vil bli lys eikeparkett

på gulv i de fleste rom og listefrie overganger mellom vegger og tak. 
Kjøkken vil ha en tidsriktig innredning med hvite fronter.

Hvitevarer velges selv og er ikke inkludert i prisen.

Utbygger sørger for montering av valgte hvitevarer. 
Bad leveres med lyse fliser på gulv og baderomsplater på vegg. 
Baderomsinnredning med servant, underskap, overskap og høyskap.

Forøvrig dusjhjørne og toalett på badet.
Garderobeskap på alle soverom. 

Alle brann, lyd og energikrav vil bli fulgt i henhold til TEK 17. 
Utbygger kommer til å gi kunden mulighet til å gjøre enkelte endringer, f eks 
farge på vegger, fliser, parkett, elektrisk anlegg og kjøkken- og baderomsninnredning.

Ta kontakt med utbygger for detaljer og tilvalgsbrosjyre.
 
Se forøvrig leveransebeskrivelse fra utbygger som ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer som fremkommer på illustrasjonstegninger av de forskjellige rom medfølger ikke med mindre annet tydelig fremgår av salgsoppgaven.

ANTALL SOVEROM

1-3
Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell kommentar under 
«innhold» feltet.

 

ETASJER
Fra 2.-5. etasje. 

 

EIERFORM
Eier (eierseksjon)
Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av 16.06 2017 nr. 65.

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23.

 

Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen
med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

 

Seksjonseiere kan holdes solidarisk ansvarlig for andres mislighold av fellesutgiftene i forhold til sin sameiebrøk. I følge Eierseksjonsloven skal det foreligge vedtekter i et sameie. Vedtektene kan endres iht. bestemmelsene i lov om eierseksjon. Manglende sameievedtekter medfører ikke at det er et «ulovlig» sameie, men sameierne anbefales å bidra til at det opprettes slike vedtekter
som loven tilsier.

 

BOLIGTYPE
Leilighet

 

BYGGEMÅTE
Fundamenteres på bæredyktig grunn. Betong/stål i fundamenter og bæresystem for 1 etasje. Forøvrig er bygget oppført som med prefabrikkerte moduler, hvor alt arbeid foregår innvendig i tørre omgivelser under streng kvalitetskontroll. Bygget leveres ferdig produsert i moduler som settes sammen på stedet, og kompletteres med balkonger, svalganger og en del av kledningen. 
Innvendige vegger med stendere i stål eller tre, med gips eller trefiber platekledning. Noen innvendige vegger vil, av konstruksjonsmessige årsaker, bli doble.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.

 

Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, 
herunder kravene i teknisk forskrift. 
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt. 
Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til 
normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med åpningsmulighet. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og 
konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne.

 

Dette gjelder også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke
redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. 
Se forøvrig vedlagte leveranse-/byggbeskrivelse.

TOMT
Arealene som vil utskilles fra dagens gnr 15 bnr 36 vil utgjøre et tomteareal på ca. 600 kvm på felles eiet tomt for byggetrinn 1. Denne tomten strekker seg ca 1 m utenfor ytteveggene.

Det vil i tillegg bli utskilt felles eiet tomt for plenarealer,gjesteparkering, lekeplass, adkomst- og interne veier.  

 

Arealene vil bli beplantet med plenarealer, asfaltert  adkomst- og interne veier.

Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det angitte ikke er oppmålt enda. 
Tomten eies og disponeres av sameiet som et fellesareal.

PARKERING/GARASJE
Min 3 stk gjesteparkeringsplasser på gateplan for byggetrinn1 hvorav 1 plass er avsatt til bevegelseshemmede.Reguleringsplanen tilsier at minimum 5% av de tilgjengelige 
parkeringsplassene for området skal avsettes til bevegelseshemmede. 

 

Det er muligheter for kjøp av garasjeplass i parkeringskjeller.
Hver garasjeplass koster kr 200 000,-
Adkomst til garasje via heis eller trapp. 

 

Lading av El-bil/Hybrid:
Parkeringskjeller er klargjort for etablering av El-bil lading for den enkelte 
leilighet. Kostnader til opplegg av lader kommer i tillegg. 
Forbruk vil belastes den enkeltes ladeplass.

 

SAMEIEBRØK
Sameiebrøken vil variere ut fra leilighetenes bruksareal.

 

BYGGEÅR
Ca. 2021-2022.

 

PRIS
Pris                                       fra kr 3 150 000,-  til kr 7 100 000,-
Omkostninger                    fra kr         2 842,-  til kr        4 962,-
Totalpris inkl. omk.            fra kr 3 152 842,-  til kr 7 104 962,-

 

Spesifisert prisliste på den enkelte enhet er i salgsprospektet.

Dette kan lastes ned følger her

Kampanje
bottom of page